SOTEA VARTEN NIMEMME MUUTTUU JA JÄRJESTÄMISALA

(tiedoksi jäsenille)

 

YHDISTYKSENNE NIMEN- JA JÄRJESTÄMISALAN MUUTTAMINEN

JHL:n työvaliokunta on kokouksessaan 17.8.2022 hyväksynyt yhdistyksenne

uudeksi nimeksi

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen JHL ry

järjestämisalaksi

2 §: "...Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstö ja vastaavia palveluita tuottavien yksityisten yritysten ja säätiöiden palveluksessa työskentelevät sekä alalle opiskelevat henkilöt ... "

 

Yhdistys voi käyttää uutta nimeä ja järjestämisalaa heti liiton työvaliokunnan hyväksymisen jälkeen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

jäsenyys- ja yhdistyspalveluiden yksikkö

Jäseneksi liittyminen

Saat liittymislomakkeita jäsenasiainhoitajalta, pääluottamusmieheltä, sihteeriltä.

Jäseneksi voit liittyä myös täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen JHL:n sivuilla http://www.jhl.fi/

 

Kesän tapahtumat 2023

 

Nyt on mahdollisuus hankkia itselleen edullisesti lippu johonkin kesän tapahtumaan, mitä alla listattuna.

Voit varata yhden lipun itsellesi yhteen tapahtumaan:

- Wanaja- festival, Hämeenlinna 7-8.7.23 Wanaja Festival

              - 1 päivän lippu (joko perjantai TAI lauantai) hintaan 37,5€/jäsen

- Holjat- festivaali, Forssa 11-12.8.23 Holjat

              - 1 päivän lippu (Valittavissa joko perjantai TAI lauantai) hintaan 31,5€/jäsen

- Hämeenlinnan uusi kesäteatteri, Hämeenlinna Dingo-musikaali

               - Näytös:  KE 19.7.23 klo 18

               - Lippu tähän näytökseen hintaan 17,5€/jäsen

- Riihimäen kesäteatteri, Riihimäki Vaimoni on toista maata

                - Näytös TO 3.8.23 klo 18

                - Lippu tähän näytökseen 14,5€/jäsen

 

Lippuja on rajoitettu määrä.

 

Sitovat ilmoittautumiset vain sähköpostilla:

- Wanaja ja HUK = veera.viitala@omahame.fi

- Holjat ja Riihimäen kesäteatteri = lauri.helkio@omahame.fi

Vastaussähköpostissa saat tilinumeron ja maksuohjeet, lippu pitää olla maksettuna ennen lipun luovutusta.

 

Hyvä JHL yhdistys nro. 074 jäsen.

 

Vaalitoimikunta on kokouksessaan 28.2.2023 nimennyt seuraavat henkilöt yhdistyksen luottamusmiehiksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle:

 

Pääluottamusmies, kokoaikainen Eija Heino

Pääluottamusmies, kahden päivän ajankäytöllä Jerkko Ahtinen

Varapääluottamusmies Veera Viitala

2. Varapääluottamusmies Seppo Nieminen

Luottamusmies, terveydenhuollon toimiala Veera Viitala

Luottamusmies, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimiala Piia Riipinen

 

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 29.3.2023 päättänyt asettaa jatkuvaan hakuun seuraavat paikat

  • konserni- ja tukipalveluiden toimialan luottamusmies
  • ikäihmisten palveluiden toimialan luottamusmies

Paikkoja haetaan yhdistyksen nettisivuilla www.074.jhlyhdistys.fi. Lisätietoja paikoista antavat pääluottamusmiehet Eija Heino (eija.heino@omahame.fi) ja Jerkko Ahtinen (jerkko.ahtinen@omahame.fi). Luottamusmiesten toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen ja päättyy 31.12.2025.

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

1. Keskitettyjen järjestelyerien kohdentamisratkaisut 1.10.2022

 

Kunta-alan kaikissa sopimuksissa lokakuun alusta tuli käytettäväksi 0,50% suuruinen keskitetty järjestelyerä. Sen osalta KT ja pääsopijajärjestöt JAU ja JUKO ovat käyneet neuvottelut sopimusaloittain. Alla tiivistetysti 1.10.2022 voimaan tulleista ratkaisuista.

KVTES
KVTES:n piirissä sovittiin keskitetyn järjestelyerän jakamisesta yleiskorotuksella, joka on 0,5 %.

Korotus koskee:
-henkilökohtaista tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa palkkaa
-henkilökohtaista lisää
-palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkkoja
-sopimuksen vähimmäispalkkaa.

Sopijaosapuolten vahva tahto on, että korotukset maksetaan viimeistään 31.12.2022 mennessä ennen hyvinvointialueille siirtymistä.

Kesäkuun sopimusratkaisussa omassa kodissaan työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien osalta tehtiin kesäkuun sopimusratkaisussa erillisratkaisu, jossa he siirtyvät kuukausipalkkaisiksi 1.10.2022 lähtien. Tämän vuoksi Liitteen 12 piirissä työskentelevät perhepäivähoitajat eivät ole mukana keskitetyn järjestelyerän jaossa.

Tarkemmat tiedot löytyvät alla olevasta yleiskirjeestä:
Kunta-alan Kunta-alan yleiskirje KVTES

SOTE-sopimus
SOTE- sopimuksen piirissä sovittiin keskitetyn järjestelyerän jakamisesta yleiskorotuksella, joka on 0,5 %.

Korotus koskee:
-henkilökohtaista tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa palkkaa
-henkilökohtaista lisää
-palkkahinnoitteluliitteiden 1 ja 2 peruspalkkoja
-sopimuksen vähimmäispalkkaa.

Sopijaosapuolten vahva tahto on, että korotukset maksetaan viimeistään 31.12.2022 mennessä ennen hyvinvointialueille siirtymistä.

Tarkemmat tiedot löytyvät alla olevasta yleiskirjeestä:
Kunta-alan yleiskirje SOTE Tekninen sopimus TS

TS- sopimuksen osalta sovittiin, että keskitetystä järjestelyerästä osa (0,02 %) käytetään palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen korottamiseen. Loppuosa keskitetystä järjestelyerästä jaetaan 0,48% yleiskorotuksena. Yleiskorotus koskee:
-Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
-henkilöstökohtaista lisää
-erillislisää

Vähimmäispalkka 1.10.2022 lukien on 1 708,41 euroa (TS-22 10 §).

Tarkemmat tiedot löytyvät alla olevasta yleiskirjeestä:
Kunta-alan yleiskirje TS


Tuntipalkkaisten TTES (KT ja JHL)

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) keskitetyn järjestelyerän suuruus on
0,5 %. Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan myös 1.10.2022 tai sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Taulukko korotuksista löytyy alla olevasta yleiskirjeestä.
Kunta-alan yleiskirje TTS

 

Tässä ovat KVTES:n ja palkkaohjelman pääkohdat:

Sopimuskausi

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n (kuten kaikkien muidenkin kunta-alan sopimusten) sopimuskausi kestää kolme vuotta, 1.5.2022−30.4.2025.

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan seuraavasti:

Vuonna 2022

  • 6.2022 tehtäväkohtaisia, tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Korotus maksetaan euromääräisenä niille, joiden palkka jää alle 2 300 euron. Yli 2 300 euron palkoissa korotus maksetaan prosenttikorotuksena.Henkilökohtaisiin lisiin tulee myös 2 prosentin korotus.Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.
  • 10.2022 maksetaan keskitetty järjestelyerä, jonka suuruus 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin, jolloin lokakuussa jaettava potti on 0,5 prosenttia.Järjestelyerän käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, se maksetaan yleiskorotuksena kaikille.Lokakuun alussa myös henkilökohtaisia lisiä korotetaan 0,5 prosentilla.

Vuonna 2023

  • 6.2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.
  • 6.2023 maksetaan myös paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Korotuspotti voi olla sovittua suurempikin

Vuoden 2023 sopimuskorotuksen suuruus on kytketty teollisuus- ja vientialojen korotuksiin siten, että jos näillä verrokkialoilla palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutukset ovat suuremmat kuin KVTES:n sovittu 1,9 prosenttia, erotus lisätään myös kunta-alan korotuspottiin.

Erotus jyvitetään näin:
Jos verrokkialojen korotukset ovat esimerkiksi 2,1 prosenttia, ylitystä syntyy 0,2 prosenttia. Ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikallisesti neuvoteltavaan järjestelyerään.

Jos järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotuspottiin ja lopusta päättää työnantaja.

Selvää on kuitenkin, että KVTES:n korotukset tulevat olemaan vähintään 1,9 prosenttia.

Vuonna 2024

Vuoden 2024 korotukset ovat samansuuruisia kuin vuonna 2023.

  • 6.2024 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, joka on vähintään 1,5 prosenttia.
  • 6.2024 maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Korotusten suuruus on kytketty vientialojen korotuksiin samalla tavalla kuin vuonna 2023. Tämä tarkoittaa sitä, että korotukset voivat olla myös vuonna 2024 suurempia kuin 1,9 prosenttia.

Viisivuotinen palkkaohjelma

Viisivuotisen palkkaohjelman 2023−2027 tavoitteena on paitsi palkkausjärjestelmän kehittäminen, myös parantaa työvoiman saatavuutta erityisesti aloille, joissa on työvoimapula. KVTES:n lisäksi myös kaikilla muilla kunta-alan sopimusaloilla tulee olemaan yhtä kauan kestävä ja samansuuruinen palkkaohjelma. Palkkaohjelma on oma erillinen ohjelmansa, jonka korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027. Korotukset ovat yhteensä viisi prosenttia.

Vuonna 2023
Vuonna 2023 käydään KVTES-allekirjoituspöytäkirjan mukaisen tasopalkkamallin neuvottelut, sisältäen tasopalkkalisän.  Tasopalkkamalli korvaisi tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän. Ensivaiheessa tasopalkkamallia on mahdollista kokeilla KVTES:n piirissä perustuen paikalliseen sopimukseen.
Lopulliset määräykset on tarkoituksenmukaista sopia 1.2.2024 mennessä.

1.6.2023 käytetään 1,2 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2024
1.2.2024 käytetään 0,4 prosentin suuruinen keskitetty erä tasopalkkajärjestelmän valtakunnan tason kustannuksiin. Mikäli erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy vuodelle 2025. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

1.6.2024 käytetään 0,6 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään mm. työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuonna 2025
1.6.2025 käytetään 0,8 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Vuodet 2026−2027
Vuonna 2026 paikallisen erän suuruus on 0,8 prosenttia ja vuonna 2027 paikallisen erän suuruus on 1,2 prosenttia. Erien käyttötarkoitusta tarkennetaan myöhemmin.

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen Scandic Hämeenlinna Cityyn 18.4.2023 klo 18.30 alkaen. Hotellin osoite on Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna.

Kokoustamme toisen kerroksen kokoustiloissa, mistä siirrymme ruokailemaan ravintolan puolelle kokouksen jälkeen.

Jos osallistut Teamsin kautta, ilmoita Eija Heinolle osoitteeseen eija.heino@omahame.fi 14.4.2023 mennessä, niin saat Teams- linkin.

Ilmoittautuminen kokoukseen päättyy ruokailun takia 4.4.2023, koska Scandic haluaa tietää kahta viikkoa ennen ruokailuun osallistujien määrät sekä ruokalajit.

 

Ruokailuvaihtoehdot:

 

1. BLACK ANGUS BURGER (L) Grillattu Black Angus -burgerpihvi, rapeaa pekonia, savuchilimajoneesia, kypsytettyä cheddarjuustoa, suolakurkkua, tomaattia ja ranskalaisia perunoita

2. CLUB SANDWICH (L) Klassikko meidän tapaan: grillattua kananrintaa, levainleipää, aiolia, avocadosalsaa, kananmunaa, rapeaa pekonia, tomaattia ja ranskalaisia perunoita

3. CAESARSALAATTI (L) Romainesalaattia, paahdettuja krutonkeja, parmesaanilastuja ja caesarkastiketta. Valintasi mukaan grillatulla kanalla tai käsin kuorituilla katkaravuilla

4. BEYOND BURGER (L) 100 % kasvipohjainen burger vegaanitäytteillä: juustoa, vegaanimajoneesia, tomaattia, pikkelöityä sipulia ja ranskalaisia perunoita

 

Jälkiruokavaihtoehdot:

1. SUKLAAKAKKU Suklaa-appelsiinikakku, kahvisiirappia ja vaniljamascarponea

2. JÄÄTELÖ 1 PALLO Vaniljajäätelö Suklaajäätelö Mansikkajäätelö Vadelmasorbet

 

Ilmoittautumiset ovat sitovia ja mahdolliset allergiat ilmoitettava etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksen asioita:

- Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyntä

- Luottamushenkilön kertomus 2022

- Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittely sekä tilitarkastajien lausunto

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta

- Sote muutokset yhdistyksessä

- Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.